Shtëpia

Njoftime

21
Shk

Bashkangjitur gjeni njoftimin per aplikim. Per Zgjedhjen e Gjyqtarit te Shqiperise ne Gjykaten Europiane te te Drejtave te Njeriut.

21
Shk

Ju ftojmë në Ekspozitën vjetore me punimet më të mira të studentëve të Deparatamentit të Arteve në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Galerinë e Arteve Shkodër...

16
Shk

Ju informojmë që thirrja për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze për vitin universitar 2018-2019 është shpallur.

14
Shk

Apart from providing education opportunities at an international caliber as well as a wealth of knowledge and experience, Turkey also offers scholarships to outstanding international students from...

14
Shk

Beijing Institute of Technology (BIT) is offering two kinds of scholarship to UNIVERSITY OF
SHKODRA “LUIGJ GURAKUQI” .

12
Shk

Studentët përsëritës nuk do të kene mundësi të regjistrohen në provime pa kryer pagesën.

12
Shk

As a member of the Coimbra Group, the University of Graz offers short-term visits to young researchers from higher...

07
Shk

Bashkëngjitur  relacioni i  mbledhjes së  Senatit Akademik të USH-së, datë 29.01.2018

Faqet