Shtëpia

Njoftime

25
Maj

Bashkëngjitur urdhëri  i Rektorit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" për ndryshimin e datës së zgjedhjeve të këshillave studentore.

25
Maj

This Summer Academy first aims at providing a multi-cultural environment to all participants and helping them how to better integrate and accept diversity through various activities.

24
Maj

Bashkangjitur gjeni rregulloren për organizimin e zgjedhjeve në Këshillin Studentor të USH-së.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Shkencave Shoqërore.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Shkencave të Natyrës.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Drejtësisë.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Shkencave te Edukimit.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin Ekonomik.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Faqet