Shtëpia

Njoftime

04
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Shkencave të Natyres. Viti akademik 2017-2018

04
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Gjuheve të Huaja.  Viti akademik 2017-2018

04
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti Ekonomik.  Viti akademik 2017-2018

30
Nën

Urdhri i Rektorit nr.338, dt.24.11.2017 Për caktimin  e ditës së hënë datë 27 nëntor 2017 ditë pushimi dhe zëvendësimi në 02.12.2017

24
Nën

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Skencave të Natyrës, ...

22
Nën

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë",

22
Nën

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë",

22
Nën

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë",

22
Nën

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë",

Faqet