Shtëpia

Njoftime

10
Jan

Viti 2018 është është pagëzuar si viti kulturor Austri-Shqipëri. Do të organizohen me dhjetëra aktivitete, si në Shqipëri ashtu edhe në Austri, në kuadër të këtij viti.

29
Dhj

Njoftojmë lidhjen e kontrates me objekt ´´Blerje pajisje elektronike´´ me vlere 3.171.000 leke pa tvsh dhe 3.805.200 leke me tvsh, nga fondet e projektit FINAC me kontraktuesin  Technosoft shpk me...

28
Dhj

Bashkangjitur gjeni shkresen nga MAS, për marrëveshjet me subjektet respektive për njohjen dhe ofrimin e testeve të gjuhëve të huaja.

27
Dhj

Miratim klasifikimi përfundimtar në objektin :

''Blerje paisje kompjuterike ’’

26
Dhj

 

Bazuar në piken 1 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009 e ndryshuar

24
Dhj

 

Bazuar ne piken 4 te nenit 17 te "Rregullores per zenien dhe ruajtjen e vendit te punes " date 24.11.2009 e ndryshuar,

23
Dhj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

 

20
Dhj

Kemi nderin dhe kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në ceremoninë që do të organizohet me rastin e 60-vjetorit të themelimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

Faqet