Shtëpia

Njoftime

20
Dhj

Klasifikimi për proçedurën me objekt “Blerje pajisje elektronike, për projektin e Erasmus+ CBHE të projektit FINAC me financim nga EU “Menaxhimi Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli, zhvillimi i...

18
Dhj

Njoftohen të gjithë studentët, se regjistrimi online në sistem për sezonin e riprovimeve të dhjetorit, mbyllet me datë 25.12.2017.

Rektori.

12
Dhj

Departamenti i Letërsisë i Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në kuadër të 60-vjetorit të krijimit të USH-së, organizon një veprimtari promovuese...

12
Dhj

 

Bazuar në piken 4 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009

07
Dhj

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë"

06
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Shkencave të Edukimit. Viti akademik 2017-2018

05
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Shkencave Shoqërore. Viti akademik 2017-2018

05
Dhj

Bashkangjitur gjeni  shkresën, ftesë për kuotim mbi projektin FINAC.

05
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Drejtësisë. Viti akademik 2017-2018

Faqet