Shtëpia

Njoftime

19
Pri

Në kuadër të procesit të akreditimit të programeve të studimit pranë Universitetit të Shkodrës, Fakulteti Ekonomik organizon një takim me ekspertin e akreditimit Prof. Dr. Sherif Bundo.

06
Pri

DATAT E RIPROVIMEVE - Fakulteti i Shkencave të Edukimit,

Semestri i dytë. Viti akademik 2017-2018.

05
Pri

Bashkëlidhur keni Vendimin e  Senatit Akademik të USH-së për miratimin e kuotave 2018-2019

05
Pri

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) siç është bërë traditë çdo vit, organizon në kuadër të Muajit të Europës me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens...

05
Pri

Njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës se nga data 05 - 15 prill 2018 mund të regjistrohen në sistem për riprovimet e sezonit prill-maj 2018.

 

04
Pri

KLSH FTON STUDENTË TË INTERESUAR TË APLIKOJNË PËR T’U BËRË PJESË E PROGRAMIT TË INTERNSHIPIT 2018

 

Faqet