Shtëpia

NJOFTIM - Fakulteti Ekonomik

Në kuadër të procesit të akreditimit të programeve të studimit pranë Universitetit të Shkodrës, Fakulteti Ekonomik organizon një takim me ekspertin e akreditimit Prof. Dr. Sherif Bundo.
Janë të ftuar të marrin pjesë anëtarët e grupeve të RVB-ve të të gjitha Fakulteteve të Universitetit të Shkodrës.
Trajnimi do të zhvillohet ditën e premte, datë 20.04.2018, ora 9.00, Laboratori1, Fakulteti Ekonomik.

DEKANI
Prof. As. Dr. Blerta DRAGUSHA
 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).