Shtëpia

Njoftim nga Zyra e Këshillimit të Karrierës - Aplikimet per vitin 2018-2019 ne www.surplace-albania.de

Pershendetje te dashur studente!

 

World University Service of Germany (WUS) në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrierës së Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" njofton per hapjen e aplikimeve per vitin 2018-2019 ne www.surplace-albania.de

Ashtu siç u tha dhe ne takimin e dates 10 prill 2018, studentët pjesmarrës duhet të jenë në vitin e fundit bachelor (pra ata që e mbyllin sivjet, 2018) dhe master viti i parë dhe i dytë, me notë mesatare mbi 8, preferohen ata me të ardhura të pakta familjare por jo vetem. 

 

Bashkengjitur keni dhe dy flete palosjet!

Zyra e Këshillimit të Karrierës

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).