Shtëpia

Rekrutohen kandidatë për Përgatitjen e Oficerit të Ri në AFA

Qendra e Personel Rekrutimit, do të rekrutojë kandidatë për të ndjekur studimet për Përgatitjen e Oficerit të Ri në Akademinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, për vitin akademik 2018 - 2019, për 60 (gjashtëdhjetë) të drejta studimi.
Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit pranë Qendrës së Personel Rekrutimit është deri në 03 shtator 2018.

Shkarkoni kushtet dhe kriteret në formatin PDF

Formulari i aplikimit ANEX A në formatin Word

Për sqarime të mëtejshme kontaktoni me seksionin e rekrutimit Shkodër.
Nr. Kontakt 0699826004, 0682334681

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).