Shtëpia

Punësimi pas diplomimit nga Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi

email@domain.com
Cikli i Parë i StudimeveCikli i Dytë i Studimeve
Bachelor (Kohë e Plotë)
Bachelor (Kohë e Pjesshme)
Master Profesional (Kohë e Plotë)
Master Profesional (Kohë e pjesshme)
Master i Shkencave
Studime 4 vjeçare
Kohëzgjatja e studimeve *

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).