Shtëpia

Njoftim për provimet e vjeshtës - Viti akademik 2016-2017

Njoftohen  studentët, që për pjesmarrjen në provimet e sezonit të vjeshtës  duhet të regjistrohet on-line në portalin e USH.

Portali për regjistrimet   është i hapur nga data 16 gusht deri me datën 03 shtator 2017.

Vendimi i Rektoratit

Caktimin e  datave të sezonit të vjeshtës për studentët Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencorë, sistemi me kohe te plote, të grupuara ne fakulteteve si më poshtë:

Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Fakulteti Shkencave Natyrore dhe Fakulteti i Shkencave të Edukimit, sistemi i studimit me kohë të plotë do të zhvillojnë provimet me 5, 8, 11, 13, 16 dhe 19 shtator 2017.

Fakulteti Ekonomik, Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, sistemi i studimit me kohë të plotë do të zhvillojnë provimet me 6, 9, 12, 14, 18 dhe 20 shtator 2017

Oraret do t’i përcaktojnë vetë fakultetet.

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).