Shtëpia

Lajmërim për pagesën e studentëve përsëritës

Studentët përsëritës nuk do të kene mundësi të regjistrohen në provime pa kryer pagesën.

Pasi kryejnë pagesën duhet të paraqesin mandat pagesën në sekretaritë mësimore të fakulteteve përkatëse dhe kështu bëhet e mundur vijimësia e procedurave.

 

Rektorati

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).