Shtëpia

Fakulteti i Drejtësisë- Mundësi Punësimi Pedagogë të Jashtëm (Semestri i dytë, 2016-2017)

Bashkangjitur gjeni njoftimin zyrtar, mbi shpalljen e konkursit për vende të lira pune, në pozicionin lektor/e, i/e jashtëm në departamentet përkatëse.

Në adresën më poshtë mund të bëni aplikimin online:

http://www.unishk.edu.al/sq/punesime-part-time

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).