Shtëpia

Dt.08.01.2016. Mbrohet doktoratura e parë në gjuhë shqipe nga kandidati Emin Krasniqi.

Në sallën e konferencave të Rektoratit u bë mbrojtja e doktoraturës së parë në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” nga kandidati Emin Krasniqi me temë: “Etnografi e të folurit UNË (folësi) >< TI (dëgjuesi)”.
Kjo mbrojtje disertacioni kishte zgjuar interesimin e mjaft pedagogëve e studentëve të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe të Universitetit të Prishtinës. Në këtë pikëvështrim kjo veprimtari pati një domethënie bashkëpunimi midis këtyre institucineve të arsimit të lartë.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).