Shtëpia

Informacione për studentët që do regjistrohen në USH për këtë vit akademik

29
Kor

Dekanati i FSHE në mbledhjen e tij të datës 28.07.2016 , pasi diskutoi mbi problemin e tarifes së konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor), sistemi me kohë të plotë”, viti...

27
Kor

Departamenti i Edukimit Fizik e Sporte dhe Departamenti i Arteve, njoftojnë që datat e zhvillimit të konkurseve të pranimit në programet e studimit, cikli i parë i studimit (Bachelor), sistemi me...

Faqet