Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Miratim kandidatësh për Fakultetin e Gjuhëve të huaja

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016, në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë”, urdhërit nr. 110, datë 15.03.2016, “Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ”, neni 6, pika 2, gënna “b” dhe pika 5,

VENDOSI

 

  1. Të miratojë kandidatin për Njësinë Kryesore, për Fakultetin e Gjuheve te Huaja, Prof.As.Dr. Alma Zija Hafizi.
  2. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Romanistike, për Fakultetin e Gjuheve te Huaja. Prof.As.Dr.Eliana Adem Laçej.
  3. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Anglistike, për Fakultetin e Gjuheve te Huaja. PHD Albana Ruzhdi Hadri.

 

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).