Shtëpia

Dt. 22. 11. 2013. Studentët e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” i bashkohen nismës “Ta pastrojmë Shqipërinë në një ditë”.

Nisma “Ta pastrojmë Shqipërinë në një ditë” ka përfshirë edhe studentët e fakulteteve të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

Në këtë kuadër janë organizuar studentë vullnetarë, për të pastruar disa nga zonat më të ndotura pranë mjediseve të universitetit dhe më gjerë.

Duke iu bashkuar kësaj iniciative kombëtare, studentët ndikuan edhe për sensibilizimin e qyterarëve shkodranë, për një mjedis më të pastër dhe të shëndetshëm.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).