Shtëpia

Aplikim online për Pedagogë të Brendshëm në FGJH, Departamenti i Gjermanistikës, USH, 2019-2020

Ju lutem plotesoni formularin :

 

Të dhënat personale

Tituj Shkencorë*

Grada shkencore "Doktor i Shkencave"

Edukimi Universitar*

Cikli i dytë i studimeve

 

*Do të shqyrtohen vetëm dosjet e kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret e përgjithshme.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).