FDR - Shpallja e fituesve që kanë aplikuar për program të dytë studimi. Viti akademik 2017-2018

Bashkangjitur gjeni vendimin e FDR për shpalljen e fituesve që kanë aplikuar për program të dytë studimi. Viti akademik 2017-2018.