Data e provimit te formimit Bachelor dhe Master Shkencor FDR. Sezoni i vjeshtës, viti akademik 2016-2017

Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë provimin e MSC me daten 02.10.2017 ora 12:00 dhe provimin Bachelor kohe e plote dhe part-time me daten 03.10.2017 tetor ora 12:00.