Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për studentët nga trojet, verbër, status të veçantë, aftësi të kufizuar, jetim, rom, egjiptian, tetraplegjikë, paraplegjikë. Viti akademik 2017 - 2018

Njoftohen kandidatët nga republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian, të aplikojnë pranë  Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", nga datat 21-26 Gusht 2017, në programet e studimit ku janë parashikuar kuotat përkatëse nga USH. Kuotat e parashikuara për kandidatët me statusin e të verbrit, personave me aftësi të kufizuar, të paplotësuara janë të hapura për aplikim, për të gjithë kategorinë e kandidatëve persona me aftësi të kufizuar.

Për sqarime të mëtejshme, bashkangjitur gjeni udhezimin e MAS.

Lista e Kuotave 2017-2018.