Fakulteti i Drejtësisë- Mundësi Punësimi Pedagogë të Jashtëm (Semestri i dytë, 2016-2017)

Bashkangjitur gjeni njoftimin zyrtar, mbi shpalljen e konkursit për vende të lira pune, në pozicionin lektor/e, i/e jashtëm në departamentet përkatëse.

Në adresën më poshtë mund të bëni aplikimin online:

http://www.unishk.edu.al/sq/punesime-part-time