Regjistrimi i kandidatëve fitues ne raundin e dytë-Viti akademik 2016-2017

Regjistrimi i kandidatëve fitues në raundin e dytë nga ana e sekretarisë do të kryhet në datat 13-16 Tetor.

Kjo fazë e dytë do të ndiqet në dy nënfaza 48 orëshe në datat 17-18 Tetor dhe 19-20 Tetor.

Pas përfundimit të fazës së dytë më datë 16 Tetor, lista e studentëve fitues do të përditësohet duke bërë

që studentët fitues të mos shfaqen në listë.

Në këtë mënyrë kuotat që do të lirohen do të popullohen me kandidatët në pritje, poshtë vijës së kuqe.