Fakulteti i Shkencave të Edukimit - Rezultatet përfundimtare të konkursit të pranimit (Cirkuid + kërcim së gjati nga vendi)

Bashkëngjitur gjeni rezultatet përfundimtare të konkursit të pranimit (Cirkuid + kërcim së gjati nga vendi) për Fakultetin e Shkencave të Edukimit.

(klikoni tek grupi për të konsultuar rezultatet)