BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 11 viti 2017

UNIVERSITETI I SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”

BULETIN SHKENCOR

Seria e shkencave ekonomike               

Viti XI , 2017    

Shkodër, 2017

REDAKSIA

Prof. dr. Elez Osmani (kryeredaktor) Dr. Arjola Halluni (Dergjini) (sekretare shkencore)

Prof. dr. Arjeta Troshani, prof. as. dr. Brilanda Bushati,  prof. as. dr. Blerta Dragusha, prof.as.dr. Albana Begani,

prof. as. dr. Ardita Boriçi (anëtarë)               

DREJTOR I  REVISTËS           

Prof. dr. Adem BEKTESHI   

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:  

Arta Bajrami                           

Pronë letrare e  Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”   

Adresa e redaksisë:  Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”                                                      

Redaksia e Buletinit Shkencor

Seria e shkencave ekonomike                          

Tel fax: 00355 22800651

LEXO !

Qualification of Academic University staff

Professors 10%
 
Associate Professors 22%
 
Dr. and/or with Docents 39%
 
Assistant lecturer 29%
 
 

Students

11988 bachelor students
 
2153 part-time students
 
1885 MSc students
 
12 PhD students