Lista e aplikantëve që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), USH, Raundi I. Viti akademik 2017 - 2018.