Shtëpia

Njoftime

14
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdhërin Nr.178, datë 11.05.2018  -  Për fillimin e procesit të zgjedhjeve për këshillat e studentëve dhe datën e zhvillimit të tyre në Universitetin "Luigj Gurakuqi"  Shkodër...

10
Maj

ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF SOCIAL WORK PROFFESION IN ALBANIA
18 - 19 October 2018, Shkoder

08
Maj

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Zagreb, Croatia in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 1 scholarship in the...

04
Maj

A2, kanali televiziv i lajmeve në partneritet ekskluziv me CNN, ka nisur zyrtarisht procesin e rekrutimit të stafit në Shqipëri.

03
Maj

Takim me temë: Bashkimi Europian, zgjerimi dhe adoptimi i acquis communautaire.

Me pjesëmarrjen e një përfaqësie nga "Young European Federalists"

Paneli

27
Pri

Qendra e Ekselencës së USH në bashkëpunim me Departamentin e Administrim-Biznesit të Fakultetit Ekonomik dhe Departamentin e Punës Sociale dhe Psikologjisë të Fakultetit të Shkencave të Edukimit...

Faqet