Shtëpia

Foto nga aktiviteti i Departamentit Infermieri, ditën e hënë, 30 prill 2018

Trajnimi u realizua nga trajnuesi i certifikuar ndërkombëtarisht për ndihmën e parë, Dr. Gregorio Barberi. Tema e trajnimit ishte: PreHospital Trauma Care (PHTC), 2" level. Studentët që përfituan nga aktiviteti janë studentë të vitit të dytë, programi i studimit Infermierie e përgjithshme.

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).