Shtëpia

Departamenti i Gjermanistikës organizoi konferencën shkencore: “Cezurë dhe vazhdimësi: Perspektiva moderne dhe postmoderne në Evropën Qendrore e Juglindore” (Zäsuren und Kontinuitäten: Perspektiven auf Moderne und Postmoderne in Zentral – und Südosteuropa

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).